سرمایه گذاری در تولید


قرارداد مشارکت در تولید یکی از قرارداد‌های زیرمجوعه قرارداد مشارکت مدنی، موضوع ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است.

تمامی سرمایه گذاران می‌دانند که شراکت در حوزه کسب و کار تولیدی می‌تواند چه سود روز‌افزون و زیادی را به همراه داشته باشد.
پس از ارسال این فرم کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت . 


  • {{value}}
نام شخص حقیقی/حقوقی را بنویسید. نام شخص حقیقی/حقوقی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل/تلفن را بنویسید. شماره موبایل/تلفن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی/شناسه ملی را بنویسید. کد ملی/شناسه ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی/شناسه ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
دسته محصول موضوع مشارکت را انتخاب کنید.
مبلغ پیشنهادی مشارکت را بنویسید. مبلغ پیشنهادی مشارکت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مدت زمان پیشنهادی دوره مشارکت را انتخاب کنید.
درصد پیشنهادی را بنویسید. درصد پیشنهادی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...