تخفیف های دائمی اتوبان

تخفیف های دائمی اتوبان به شرح زیر است :
استفاده از کد تخفیف tehran : این کد که تنها برای شهروندان شهر تهران قابل استفاده می باشد علاوه بر کاهش 2 درصدی قیمت محصول برای مصرف کننده باعث می گردد که هزینه ارسال و نصب نیز برای مشتری رایگان گردد . 

استفاده از کد تخفیف karaj : این کد که تنها برای شهروندان شهر کرج استفاده می باشد علاوه بر کاهش 2 درصدی قیمت محصول برای مصرف کننده ، باعث می گردد که هزینه ارسال و نصب نیز برای مشتری رایگان گردد .
استفاده از کد تخفیف iran : این کد که برای شهروندان غیر تهرانی و غیر کرجی قابل استفاده می باشد علاوه بر کاهش 2 درصدی قیمت محصول برای مصرف کننده باعث می شود که تنها هزینه ارسال نیز برای مشتری رایگان گردد .
* لازم به ذکر است که هزینه های فوق در صورتی رایگان می باشد که نحوه پرداخت به صورت آنلاین انتخاب گردد .