اتوبــــــــــان ، مسیــــــــــــــــر امــن
English العربیه
34008600 -026 02191013767

نسل سوم روشنایی هوشمندکمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

پروژکتور ماژولار

مناسب برای روشنایی صنعتی ، مناسب برای روشنایی محوطه ، قابلیت ارائه تا 400 وات به صورت ماژولار ، قابلیت ارائه به صورت محصول هوشمند ، قابل کنترل تشخیص حرکت ، تنظیم لوکس نور محیط به صورت خودکار


پنل روشنایی هارمونیک

پنل های بک لایت با قابلیت نصب روکار و تو کار ، قابلیت نصب در ارتفاع زیاد به صورت صنعتی ، قابلیت نصب در ارتفاع کم به دلیل عدم خیرگی ، قابلیت ارائه به صورت محصول هوشمند ، بدنه بسیار مستحکم آلومینیومی آنودایز ، قابلیت تولید با دمای رنگ نور سفارشی ، قابلیت تولید با رنگ بدنه سفارشی ، مناسب برای ادارات ، دفاتر ، راهرو و غیره ، قابل کنترل تا 30 متر ، دارای سنسور تشخیص حرکت ، تنظیم لوکس نور محیط به صورت خودکار


پروژکتور خیابانی

روشنایی با لنز نامتقارن ، قابلیت هوشمندسازیروشنایی با لنز نامتقارن ، قابلیت هوشمندسازیروشنایی با لنز نامتقارن ، قابلیت هوشمندسازیروشنایی با لنز نامتقارن ، قابلیت هوشمندسازیروشنایی با لنز نامتقارن ، قابلیت هوشمندسازیروشنایی با لنز نامتقارن ، قابلیت هوشمندسازیروشنایی با لنز نامتقارن ، قابلیت هوشمندسازیروشنایی با لنز نامتقارن ، قابلیت هوشمندسازیروشنایی با لنز نامتقارن ، قابلیت هوشمندسازی


پروژکتور یوفو

روشنایی متقارن ، قابلیت ارائه به صورت محصول هوشمند ، مناسب برای سقفهای بلند ، قابل کنترل تا 30 متر ، دارای سنسور تشخیص حرکت ، تنظیم لوکس نور محیط به صورت خودکار


پروژکتور ماژولار

مناسب برای روشنایی صنعتی ، مناسب برای روشنایی محوطه ، قابلیت ارائه تا 400 وات به صورت ماژولار ، قابلیت ارائه به صورت محصول هوشمند ، قابل کنترل تشخیص حرکت ، تنظیم لوکس نور محیط به صورت خودکار


روشنایی خطی

روشنایی خطی بسیار سبک ، عمر بسیار طولانی ، شدت روشنایی بسیار زیاد ، مناسب برای ادارات، دفاتر، مسکونی، فروشگاهها ، دارای سنسور تشخیص حرکت


دسته‌بندی