پوژکتور جاده ای 201 وات مخصوص بزرگراه ها ، جاده ها، خیابان ها  ، دارای لنز نامتقارن جاده ای ، کاهش مصرف  انرژی باقابلیت اتولایت ، دارای محافظ ، در برابر شوک های برق مطابق استاندارد ، مقاوم در برابروزش باد شدید ، تابش آفتاب ، برف و باران