فعال سازی گارانتی


لطفا اطلاعات دستگاه خریداری شده را جهت فعال سازی گارانتی دستگاه در این صفحه ثبت نمایید .
لازم به ذکر است گارانتی دستگاه های ثبت نشده در صورت بروز مشکل فعال نخواهد بود . 


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
سریال دستگاه خریداری شده را بنویسید. سریال دستگاه خریداری شده را کوچک‌تر از 13 حرف بنویسید.

سریال دستگاه یک عدد 13 رقمی است که برچسب آن ، بر روی کارت گارانتی دستگاه به صورت بارکد چسبانده شده است .

شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
تاریخ را بنویسید. تاریخ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/11/03
نوع دستگاه خریداری شده را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...