• پوژکتور جاده ای 201 وات مخصوص بزرگراه ها ، جاده ها، خیابان ها
  • دارای لنز نامتقارن جاده ای 
  • کاهش مصرف  انرژی باقابلیت اتولایت
  •  دارای محافظ
  • در برابر شوک های برق مطابق استاندارد
  •  مقاوم در برابروزش باد شدید ، تابش آفتاب ، برف و باران