اتوبــــــــــان ، مسیــــــــــــــــر امــن
English العربیه

محصولات صنایع هوشمند سازی اتوبان

مودم A221H-V1

مودم A221H-V1

حمایت از پروتکلهای امنیتی قوی و IPTV با کیفیت بالا با مودم GPON کد A286Z-V1 با سازگاری هوشمند و ایزوله از OLT با سرعت دانلود 867 مگابایت در ثانیه

مودم A5418E-V1

مودم A5418E-V1

حمایت از پروتکلهای امنیتی قوی و IPTV با کیفیت بالا با مودم GPON کد A286Z-V1 با سازگاری هوشمند و ایزوله از OLT با سرعت دانلود 867 مگابایت در ثانیه

مودم A286Z-V1

مودم A286Z-V1

حمایت از پروتکلهای امنیتی قوی و IPTV با کیفیت بالا با مودم GPON کد A286Z-V1 با سازگاری هوشمند و ایزوله از OLT با سرعت دانلود 867 مگابایت در ثانیه