• پروژکتور 150 وات یوفو مخصوص سالن های تولید
  • مخصوص انبار ها و تعمیرگاه های بزرگ
  • قلبلیت پخش وسیع نور 
  • سالن های انتظار فرودگاهی  و غیر فرودگاهی 
  •  قابلیت تنظیم شدت نور متناسب با نور طبیعی محیط 
  •  کاهش مصرف انرژی تا 60 درصد در شبانه روز 
  • کاهش هزینه سیم کشی و ادوات تابلوی برق در نسل سوم هوشمند 
  • طول عمر بالا
  •  ابعاد متقارن و نصب آسان