اتوبــــــــــان ، مسیــــــــــــــــر امــن
English العربیه
34008600 -026 02191013767
34008600 -026 02191013767

مودم

مودم A221H-V1

/modem-a221h-v1

حمایت از پروتکلهای امنیتی قوی و IPTV با کیفیت بالا با مودم GPON کد A286Z-V1 با سازگاری هوشمند و ایزوله از OLT با سرعت دانلود 867 مگابایت در ثانیه


مودم A5418E-V1

/modem-a5418e-v1

حمایت از پروتکلهای امنیتی قوی و IPTV با کیفیت بالا با مودم GPON کد A286Z-V1 با سازگاری هوشمند و ایزوله از OLT با سرعت دانلود 867 مگابایت در ثانیه


مودم A286Z-V1

/modem-a286z-v1

حمایت از پروتکلهای امنیتی قوی و IPTV با کیفیت بالا با مودم GPON کد A286Z-V1 با سازگاری هوشمند و ایزوله از OLT با سرعت دانلود 867 مگابایت در ثانیه